Model TIMES-CZ

Vítejte na stránkách energetického modelu TIMES-CZ, které Vám představí samotný model a  interaktivní aplikace Vám umožní analyzovat výsledky modelu v závislosti na Vaší volbě předpokladů modelu.

TIMES-CZ je energetický, technologicky orientovaný, dynamický model využívající modelový generátor TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) vyvinutý v rámci Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) v Mezinárodní energetické agentury (IEA). Základem modelu TIMES-CZ je region České republiky z modelu TIMES-PanEU sestavený Institutem energetické ekonomie a racionálního užití energie (IER) ze Stuttartské univezity [1]. Oproti modelu TIMES-PanEU je model TIMES-CZ aktualizován a kalibrován na výchozí rok 2012 a jeho struktura je výrazně rozšířena o jednotlivé zdroje zařazené do systému EU ETS ze všech sektorů vyjma sektorů výroby železa a zpracování ropy a plynu.

Started off relief medication, 5mg daily, to take care of Civilized Prostate Hyperplasia following many other individuals did not assist. Discovered betterment within calendar month. Eliminate getting out of bed inside middle regarding night. Less regularity for the duration of evening. Added in gain can get more information be quality regarding erection. Not any authentic erectile dysfunction challenges, yet sovaldi cost acquiring hardons is a lot more rapidly, harder in addition to are more durable. third time in Cialis, girlfriend lamented due to the stiffness top quality associated with my personal construction.....no longer grievances today. Perfect for BPH plus improving upon erection strength.forty four yr old men's 5mg/everyday helped a few in accomplishing and a hardon ... nevertheless, learn more here the why not try here actual handful of instances When i double right up plus got 10mg in fact performed the secret to success personally, reference although read more here it was still being not like getting twenty once more.. probably similar to currently being 27 once more Nice, few side helpful site effects.

Základním datovým vstupem do modelu je energetická bilance Eurostatu. Model tak zahrnuje celou energetickou bilanci ČR od primárních zdrojů až po konečnou spotřebu energie. Pro jednotlivé zdroje zařazené v systému EU ETS jsou navíc vstupní data získávána z databáze REZZO (Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší), Emisních hlášení systému EU ETS a z Energetického regulačního úřadu. Předpoklady modelu pro jednotlivé scénáře jsou popsány přímo v aplikaci modelu TIMES-CZ.

více informací o modelu

Přihlásit

zapomenuté heslo
registrace nového uživatele

Jste přihlášen jako:

odhlásit

Nyní můžete pokračovat k prezentaci výsledků modelu:

zobrazit výsledky